Nowa dostawa owoców!

Nowa dostawa owoców!

“POL-OWOC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z dofinansowania w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Projektu: „Utrzymanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy”, w ramach...